De Green Deal van Sharebase

Je levert als werkgever een mooie bijdrage aan de energietransitie zonder dat het je geld kost!

En nog mooier: je stelt je medewerkers in staat om tot wel 50% kosten te besparen op het verduurzamen van hun huis! We zetten hieronder een drietal onderdelen van onze Green Deal op een rij. Hoe meer onderdelen je oppakt, hoe meer je bijdraagt aan de energietransitie!

De drie onderdelen van de Green Deal van Sharebase

JOUW BIJDRAGE AAN DE ENERGIETRANSITIE

Stimuleer je medewerkers om hun huis te verduurzamen

  • Je medewerkers betalen een warmtepomp, zonnepanelen of een laadpaal via de loonstrook

  • Fiscaal voordeel voor je medewerkers door slimme toepassing WKR

  • Gratis voor jou als werkgever!

Verhuur je dak aan een lokale energiecoöperatie

  • Geen financiële, juridische en technische risico’s, je wordt volledig ontzorgd

  • Een jaarlijkse vergoeding per zonnepaneel

  • Niet investeren, wel profiteren!

Investeer in projecten van een lokale energiecoöperatie

  • Je draagt bij aan het verduurzamen van jouw lokale gemeenschap

  • Je houdt lokaal de regie op de energietransitie

  • Mooi rendement voor investeerder, gunstige tarieven voor inwoners!

Wil je meer weten over onze Greendeal? Lees hieronder de brochure!

Onze motivatie om de energietransitie lokaal vorm te geven

ONZE MOTIVATIE

Met het ondertekenen van het akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord heeft Nederland zich gecommitteerd aan harde doelstellingen voor het lokaal opwekken van duurzame energie.

HET GEVOLG

Deze doelstellingen (in 2050 wordt alle energie duurzaam opgewekt) zijn doorvertaald naar de regio’s. Het komt er grofweg op neer dat alle windparken op zee aangewend worden om de energie in de Randstad grotendeels te verduurzamen en alle landelijke gebieden hun eigen verbruik duurzaam moeten gaan opwekken.

HET RISICO

Als we al ons energieverbruik lokaal duurzaam moeten opwekken kan er een grote afhankelijkheid ontstaan van buitenlandse energieleveranciers. Dat willen we niet, we willen zelf de regie houden.

DE OPLOSSING

We organiseren ons lokaal. We bepalen zelf hoe we de energie duurzaam willen opwekken (energie uit zon, wind, aarde of water). We tuigen zelf projecten op en exploiteren deze via lokale energiecoöperaties. We zorgen dat bewoners en ondernemers niet alleen de lasten dragen maar ook maximaal van de lusten profiteren.

ONS VOORDEEL

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid zijn de meeste ondernemers bereid om bij te springen. We beoordelen je niet om wat je hebt, maar om wat je doet. Bijdragen aan de gemeenschap bijvoorbeeld!

WE PAKKEN DEZE KANS

We krijgen er een hoop voor terug. We dragen bij aan een betere leefbaarheid van onze lokale gemeenschappen, we worden meer zelfvoorzienend, minder afhankelijk van anderen, duurzamer, doen het samen en profiteren zelf van de opbrengsten. Mooi toch!

Waarom aansluiten bij de positieve energiebeweging?


De tijd voor positieve energie is nu!

Ken je dat? Dat je duurzamer wil ondernemen maar waarbij het nooit het juiste moment lijkt te zijn? Dit geldt niet alleen voor jou, maar ook voor veel van je collega’s als het om duurzamer leven gaat. Met de Green Deal van Sharebase kun je medewerkers net dat duwtje geven wat ze soms nodig hebben om hun eigen huis te verduurzamen. Zonder dat het je geld kost. Dit is HET moment om je aan te sluiten bij de positieve energiebeweging. Samen met lokale energiecoöperaties geven wij actief vorm aan deze beweging. Zij nemen onze Green Deal mee naar de lokale ondernemersnetwerken om je te informeren over de mogelijkheden. Samen nemen we het heft in eigen handen en dragen met lokale initiatieven bij aan een toekomstbestendige wereld.

Groen is een kwestie van doen!

Als wij niet veranderen, verandert het klimaat. Dus is het de hoogste tijd voor positieve energie. Van oneindige bronnen zoals de wind en de zon. Als je als bedrijf of organisatie over een geschikt dak beschikt, kun je bijdragen door zelf energie op te wekken. Dat kan door zelf zonnepanelen te leggen voor eigen gebruik. Maar meer neerleggen dan je zelf verbruikt, is met het eindigen van de salderingsregeling niet rendabel. Je kan in dat geval ook je hele dak, of een gedeelte hiervan, verhuren aan een lokale energiecoöperatie. Niet investeren, wel profiteren. Als je dit wil als organisatie helpen we jullie hierbij en ontzorgen je volledig.Doe het zelf, doe het samen!

Lokale energiecoöperaties wekken samen met medebewoners en ondernemers lokaal groene stroom op. Je kan als ondernemer dus participeren in deze lokale projecten. Hiermee stimuleer je de lokale economie en het levert ook nog wat op! Niet voor de energiegiganten, maar voor jullie als lokale investeerders. Wat je met de opbrengst doet bepaal je samen. Vrij en onafhankelijk. Zo kun je zelf beslissen of je de energierekening verlaagt of investeert in de lokale leefomgeving. Samen maak je de lokale gemeenschap zelfvoorzienend, leefbaar en groen.

Lokaal is ideaal!

Burgerschap is een belangrijk onderdeel van onze identiteit. In onze dorpen, steden en gemeenschappen staat het lokale belang voorop. Het samen oppakken van projecten die voor de eigen gemeenschap iets opleveren brengt de gemeenschap bij elkaar en zorgt dat de leefbaarheid wordt vergroot. Lokale energiecoöperaties geven met veel enthousiasme op energiegebied invulling aan goed burgerschap. Als je als organisatie of bedrijf zelf geen geschikt dak hebt, kun je ook als klant groene stroom afnemen via de lokale energiecoöperatie. Naast het stimuleren van je medewerkers om hun huis te verduurzamen, kun je zo op een simpele manier toch een bijdrage leveren!


Geld stroomt terug!

Natuurlijk vinden jullie als organisatie duurzaamheid best belangrijk. Maar je wil ook wel weten wat het je kost als je lokale energie afneemt. Dan hebben we goed nieuws: lokaal opgewekte energie is soms even duur, maar vaak goedkoper dan bij de grote energieleveranciers. Terwijl de stroom veel groener is en de winsten terugvloeien naar de gemeenschap. Dus waar wacht je nog op!