Maak kennis met de Green Deal van Sharebase!

Je levert als werkgever een mooie bijdrage aan de energietransitie zonder dat het je geld kost! En nog mooier: je stelt je medewerkers in staat om tot wel 50% kosten te besparen op het verduurzamen van hun huis! We zetten hieronder een drietal onderdelen van onze Green Deal op een rij. Hoe meer onderdelen je oppakt, hoe meer je bijdraagt aan de energietransitie!

De drie onderdelen van de
Green Deal van Sharebase

JOUW BIJDRAGE AAN DE ENERGIETRANSITIE

Stimuleer je medewerkers om hun huis te verduurzamen

  • Je medewerkers betalen een warmtepomp, zonnepanelen of een laadpaal via de loonstrook

  • Fiscaal voordeel voor je medewerkers door slimme toepassing WKR

  • Gratis voor jou als werkgever!

Verhuur je dak of parkeerplaats aan een energiecoöperatie

  • Geen financiële, juridische en technische risico’s, je wordt volledig ontzorgd

  • Een jaarlijkse vergoeding per zonnepaneel

  • Niet investeren, wel profiteren!

Investeer in projecten van een lokale energiecoöperatie

  • Je draagt bij aan het verduurzamen van jouw lokale gemeenschap

  • Je houdt lokaal de regie op de energietransitie

  • Mooi rendement voor investeerder, gunstige tarieven voor lokale afnemers!

Wil je meer weten over onze Green Deal?

Lees hiernaast de brochure of download deze!

Waarom we de energietransitie
lokaal vorm willen geven?

Onze motivatie

Met het ondertekenen van het akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord heeft Nederland zich gecommitteerd aan harde doelstellingen voor het lokaal opwekken van duurzame energie.

HET GEVOLG

Deze doelstellingen (in 2050 wordt alle energie duurzaam opgewekt) zijn doorvertaald naar de regio’s. Het komt er grofweg op neer dat alle windparken op zee aangewend worden om de energie in de Randstad grotendeels te verduurzamen en alle landelijke gebieden hun eigen verbruik duurzaam moeten gaan opwekken.

Het risico

Als we al ons energieverbruik lokaal duurzaam moeten opwekken kan er een grote afhankelijkheid ontstaan van buitenlandse energieleveranciers. Dat willen we niet, we willen zelf de regie houden.

DE OPLOSSING

We organiseren ons lokaal. We bepalen zelf hoe we de energie duurzaam willen opwekken (energie uit zon, wind, aarde of water). We tuigen zelf projecten op en exploiteren deze via lokale energiecoöperaties. We zorgen dat bewoners en ondernemers niet alleen de lasten dragen maar ook maximaal van de lusten profiteren.

Ons voordeel

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid zijn de meeste ondernemers bereid om bij te springen. We beoordelen je niet om wat je hebt, maar om wat je doet. Bijdragen aan de gemeenschap bijvoorbeeld!

WE PAKKEN DEZE KANS

We krijgen er een hoop voor terug. We dragen bij aan een betere leefbaarheid van onze lokale gemeenschappen, we worden meer zelfvoorzienend, we worden minder afhankelijk van andere landen, we leven duurzamer, doen het samen en profiteren ook nog eens zelf van de opbrengsten. Dat is toch supergaaf!

Waarom aansluiten bij de
positieve
energiebeweging?