Waarom het wiel opnieuw uitvinden?

Sharebase levert HR & Payroll diensten aan werkgevers en (administratieve) ondersteuning aan energiecoöperaties. Door het bundelen van activiteiten van organisaties en het gezamenlijk inkopen van services van derden besparen wij kosten. Terwijl de kwaliteit toeneemt. Wij zijn slim en ook een beetje eigenwijs. Toegankelijk en makkelijk in de omgang. Met een frisse kijk op zaken.

Over Sharebase

Sharebase is een shared service center waar je geheel of gedeeltelijk activiteiten naar kunt uitbesteden. Wij richten ons op werkgevers die de HR & Payroll willen professionaliseren en de bedrijfsvoering willen verduurzamen. Daarnaast richten wij ons op energiecoöperaties die hun backoffice willen stroomlijnen en een innovatief fiscaal geoptimaliseerd productenaanbod aan lokale werkgevers en leden willen kunnen aanbieden.

De oprichters van Sharebase hebben diverse shared service centra opgezet en personeels- en salarisprocessen gestroomlijnd met behulp van innovatieve technologie. Wij ervaren dagelijks dat door deze activiteiten gemeenschappelijk te organiseren de dienstverlening professioneler en vaak ook goedkoper wordt. 

De voordelen van outsourcing

Economies of Scale

Economies of Scale

Benutten schaalgrootte en flexibilisering vaste kosten door shared services. Oftewel: profiteren van kortingen door gezamenlijke inkoop. En omdat je voor de software en administratie bij ons per medewerker per maand betaalt heb je dus ook minder kosten als je wat minder medewerkers hebt.

Economies of Skills

Economies of Skills

Verhogen efficiency door verdere professionalisering werkwijze en productiviteitsverbetering. Oftewel: HR & Payroll is ook een vak. Niet toevallig een vak waarin wij gespecialiseerd zijn!

Economies of Innovation

Economies of Innovation

Verbreding dienstverlening en innovatie door co-creatie. Oftewel: wij hebben door onze uitgebreide ervaring bij andere organisaties geleerd wat wel en niet werkt. Deze ‘best practices’ brengen wij in. Als vakidioten zijn wij daarnaast altijd op zoek naar manieren om het werk nog slimmer te organiseren.

Economies of Scope

Economies of Scope

Kostenbeheersing en -bewustzijn door verzakelijking relatie opdrachtgever en opdrachtnemer. Oftewel: doordat je onze rekeningen moet betalen word je je veel bewuster wat de kosten van bepaalde diensten zijn. Dus met sommige activiteiten ga je stoppen of veel bewuster kijken of dat allemaal wel nodig is. En soms zeggen wij:’dat moet je echt niet willen’.

Sharebase in cijfers

0
Tevreden gebruikers
0
Koppen koffie
0
Ontwikkeluren

Onze kernwaarden

Wij zijn betrouwbaar

Onze professionals verstaan hun vak en zijn gericht op het behalen van resultaten. Uiteraard doen we dat met respect en gevoel voor anderen. Ons vak draait in hoge mate om vertrouwen. Wij beheren immers het grootst denkbare kapitaal van elke organisatie: het personeel.

Wij zijn enthousiast

Doen wat je leuk vindt, daar komt het op neer. Bij Sharebase houden we van ons vak. Daar steken we dus ook veel energie in. Zo organiseren we regelmatig bijeenkomsten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied

We zijn vrij

Wij geven onze klanten én elkaar de vrijheid om het werk optimaal uit te voeren. Dat doen we door samen te werken en te focussen op de dingen waar iemand goed in is. Zo werkt iedereen vanuit zijn of haar kracht.

Wij zijn innovatief

We durven waar nodig de gebaande paden te verlaten. Wij kennen de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied en de toepasbare technologie. Maar we zijn geen nerds. Techniek is een effectief middel, maar moet altijd in dienst staan van het beoogde resultaat.

Wij zijn pragmatisch

De manier waarop wij projecten aanpakken, stoelt op bewezen methodieken. Wij geven hier echter onze eigen invulling aan. Zodat oplossingen ook echt werken en direct resultaat opleveren.