Performance management: méér dan gesprekken alleen
Een module Performance management: is dat meer dan alleen het registreren van gesprekken? Jazeker! Gesprekken zijn natuurlijk wel de kern van performance management en daarom hebben we er ook alles aan gedaan om het aanmaken en afhandelen van die gesprekken zo makkelijk mogelijk te maken. Dat moet ook wel, omdat het voeren van het gesprek natuurlijk het belangrijkste is. De administratieve afhandeling daarvan is relevant, maar moet niet teveel tijd kosten.

Gebruiksgemak
De leidinggevende ziet in één oogopslag wat de status is van de verschillende gesprekken van de eigen medewerkers en kan vanuit dat overzicht de bijbehorende gespreksformulieren openen. Ook het starten van een nieuw gesprek kan via dit overzicht worden gedaan.

Het gespreksformulier zelf kent ook een aantal handigheidjes. Zo kun je letterlijk met één druk op de knop het formulier van het vorige gesprek openen naast je huidige gespreksformulier. Wanneer je dus bezig bent met bijvoorbeeld de voorbereiding van je functioneringsgesprek, dan kun je op deze manier snel de gemaakte afspraken uit je planningsgesprek ernaast zetten. Ook het POP-formulier kan op die manier worden ingezien.

Ontwikkeling
Zoals gezegd is performance management meer dan alleen het voeren van gesprekken. Uit die gesprekken komen vaak ontwikkeldoelstellingen naar voren. Die kan de medewerker vastleggen en onderhouden in het POP-formulier. En via de module LMS (Learning Management Systeem) is het mogelijk gelijk te zoeken naar geschikte opleidingen voor die ontwikkeldoelstellingen.

Feedback
Om een goed beeld te krijgen van je eigen functioneren (of het functioneren van je medewerkers) is het handig om hierover feedback te vragen aan je collega’s, leidinggevende(n) of externen (zoals klanten, studenten et cetera). Dat kan op basis van de competenties die horen bij je huidige (of gewenste) functie, op basis van de competenties die je moet ontwikkelen of op basis van een flexibel samen te stellen vragenlijst. Natuurlijk zie je via handige grafieken hoe jouw functioneren wordt “beoordeeld”.

Competenties binnen de organisatie
Doordat per medewerker de te ontwikkelen competenties en ontwikkeldoelstellingen worden vastgelegd en ook wordt geregistreerd in hoeverre die ontwikkelingen zijn gerealiseerd, is het mogelijk om inzage te krijgen in de aanwezige competenties binnen de organisatie. Dat kan op verschillende niveaus: per medewerker, per afdeling of voor de hele organisatie.

Conclusie
De module Performance management is inderdaad meer dan alleen het registreren van de gesprekken. Deze module ondersteunt, zeker ook samen met de modules LMS en Feedback, de ontwikkeling van medewerkers én van de organisatie. Kijk hier om een eerste indruk te krijgen van deze module.