De werknemer sluit een overeenkomst af met HAASheat en de werknemer neemt de factuur mee naar de werkgever.