Waarom het wiel opnieuw uitvinden?
Sharebase is een shared service center waar u geheel of gedeeltelijk HR-activiteiten naar kunt uitbesteden. De oprichters van Sharebase zijn jarenlang actief geweest in het opzetten van HR shared service centra en het optimaal inzetten van digitale oplossingen bij klanten. Wij hebben ervaren dat door het gemeenschappelijk organiseren van HR-activiteiten de dienstverlening professioneler en vaak goedkoper wordt.

Dit geldt ook voor Sharebase! Wij hebben de investering in state-of-the-art systemen, op lean gebaseerde procesinrichting en ervaren medewerkers immers al gedaan. En blijven zaken continu verbeteren omdat het onze core business is. Door efficiency- en synergievoordelen verhogen we samen met u de kwaliteit en verlagen de kosten.

Sharebase_logo_400px

Onze belofte

Wij helpen u uw bedrijfsvoering te verbeteren!

En tegelijkertijd de kwaliteit en dienstverlening vanuit HR meetbaar te verhogen.

 
Let’s Get Started!

Onze Shared Service Centers

Ons bewezen transitieproces van insourcing

1. BESLUITVORMING VASTSTELLEN

Vaststellen doelen, uitwerken businesscase, opstellen contract op hoofdlijnen.

2. PLANNING & COMMUNICATIE

Bepalen project- en veranderaanpak, opstellen Plan van Aanpak en vaststellen tijdslijnen. Opstellen en uitvoeren communicatieplan.

3. BLAUWDRUK OPSTELLEN

Opstellen dienstcatalogus, blauwdruk processen & besturingsmodel. Uitwerken SLA en definitieve overeenkomst.

4. TRANSITIE INRICHTEN

Inrichten systemen, configureren processen, digitale formulieren, templates en signaleringen. Inregelen autorisaties, bewaartermijnen & digitaal dossier. Insourcen professionals.

5. CONTINU VERBETEREN

Inregelen continu verbetercycli mensen, processen & systemen. Toepassen SCRUM methodiek.